Privacyverklaring

BELLA DONNA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BELLA DONNA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:

  • uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc.) worden genoteerd op een papieren klantenkaart. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor administratie, facturering en eventuele contacten met overige (medische) personen zoals bijv. artsen, verzorgenden, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
  • indien je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, je deze maximaal één keer per maand per mail ontvangt. Het doel van deze nieuwsbrief is om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws en acties/aanbiedingen van de salon. De gegevens die we hiervoor bewaren zijn je naam en e-mailadres. Je kan je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.
  • voetklachten en huidproblemen of andere noodzakelijke medische gegevens (zoals bijv. allergie, relevant medicijngebruik, relevante ziektes, chemotherapie) op een papieren klantenkaart worden genoteerd om het mogelijk te maken een goede behandeling te geven. Deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, behalve indien noodzakelijk en met uw uitdrukkelijke toestemming.
  • u te allen tijde het recht heeft uw gegevens in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen.
  • wij je persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Doch minstens 7 jaar nadat de relatie BELLA DONNA-cliënt is beëindigd, aangezien dit de periode is waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
  • uw persoonsgegevens zijn beveiligd: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met ondergetekende.
  • wij ons het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacyverklaring (voor het laatste gewijzigd op 25 mei 2018) regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

BELLA DONNA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens.

Marie-Louise Eveleens
Spijkerboor 5
8607 KA SNEEK
Tel.nr. 0515-460027
E-mailadres: info@belladonnasneek.nl

Openingstijden

Dinsdag en woensdag
8:30 - 17:00 & 19:00 – 22:00 uur
Vrijdag
10:00 - 17:00 uur
Maandag, donderdag, zaterdag en zondag
gesloten

Telefonisch ook 's avonds bereikbaar (tot 22:00 uur)

SmartAV
Schoonheidssalon en pedicurepraktijk Bella Donna
Marie-Louise Eveleens

Adres Selfhelpweg 7
8607 AB Sneek

Bel mij 06 - 831 106 09
Mail mij info@belladonnasneek.nl

KVK 34089177
BTW Nr. NL002167350B41